Magunkról

Katedra Szigetszentmiklós

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallas Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és két  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin, majd 2014-ben Szentendrén.

Iskoláink:

  • Szigetszentmiklós, Gyári út 9. II. emelet (Fortuna üzletház, bejárat a park felől)
  • Dunaharaszti, Dózsa György út 61. (a Zöld Ház, a rendőrséggel szemben) 
  • Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A.

Ars poeticánk

Kik vagyunk?

Iskolánk, a Pallas Magániskola 1996-ban alakult, majd 2004-ben nyitotta meg Nyelvoktató Házát Dunaharasztin. 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz. A Dunaharasztin jól ismert Nyelvoktató Ház ezentúl Katedra színekben működött tovább, igyekezve megőrizni eddigi hagyományait, barátságos hangulatát. Szigetszentmiklósi iskolánk a város szívében nyílt meg, modern 8 tantermes épületben. Szentendrén a belvárosban, a sétálóutcán található világos, jól megközelíthető iskolánk.

Hogyan tanulhat nálunk?

Mindenki másként csinálja

Van, aki csoportban tud jobban tanulni, van akinek a magánóra, az állandó tanári figyelem hozza meg a sikert. Mielőtt döntene érdemes szaktanácsot kérnie tőlünk, mert a helyes tanfolyamválasztás alapvetően meghatározza, hogy Ön milyen gyorsan éri el kitűzött célját.

Persze mindaz, amit mi adunk csak akkor ér valamit, ha Ön is hozzáteszi szorgalmát, lelkesedését.

Ha pedig nem szeretné feladni otthona kényelmét, akkor válassza online oktatási lehetőségeinket. Így kedvezőbb áron, utazás nélkül jut nyelvtudáshoz.

Mit szeretnénk elérni?

Cégünk, a Pallas Magániskola az elmúlt években a térség egyik nyelvoktatási centrumává vált. Ezt a pozíciónkat csak odafigyeléssel, magas szakmai színvonallal tarthatjuk meg. Célunk, hogy Ráckevétől Halásztelekig és Kiskunlacházától Taksonyig, Leányfalutól Budakesziig a lakosság és a cégek egyre bővülő köre ismerje meg, vegye igénybe szolgáltatásainkat, és elégedetten távozzon tőlünk. Ezért dolgozunk.

 

Arnóti Péter ügyvezető igazgató

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A LAKOSSÁGI, PRIVÁT TANTERMI és ONLINE KÉPZÉSEKEN

 

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a Pallas Magániskola Bt. (Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/001192), a továbbiakban „Képző” és a képzésben résztvevő, a továbbiakban „Résztvevő”, együtt a továbbiakban „Felek” között létrejött felnőttképzési szerződésnek. A Képző lakossági csoportos TANTERMI ÉS ONLINE képzéseire a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

1.        A szerződés létrejöttének lehetséges formái:

 

                               Írásban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, a szerződést mindkét fél aláírja (papír alapú szerződés).

 

                               Élőszóban megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő jelen vannak a szerződéskötéskor, azonban a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a szóban egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.

 

                               Telefonon megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a Képző a telefonon egyeztetett feltételeket tartalmazó e-mailt küld a résztvevőnek.

 

                               Online jelentkezési folyamat / Online vásárlási folyamat eredményeként megkötött felnőttképzési szerződés

A Képző és a résztvevő nincsenek jelen a szerződéskötéskor, és a felek nem írnak alá papír alapú szerződést, hanem a résztvevő a Képző által biztosított online jelentkezési felület vagy webshop segítségével jelentkezik egy meghatározott képzésre.

 

2.        A képzések indítása

A Résztvevő képzésbe sorolása az általa kitöltött jelentkezési lap és önértékelés vagy korábbi képzésen elért eredmények alapján, vagy szintfelmérés alapján történik.

 

A meghirdetett képzések garantáltan elindulnak a meghirdetett időpontban, óraszámban és ütemezéssel, amennyiben az arra jelentkezők száma eléri a képzés kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot.

 

Ha a képzés kezdete előtti munkanapon a képzésre beiratkozott résztvevők száma nem éri el a meghirdetett minimum létszámot, a képzés csökkentett óraszámban, az eredetileg meghirdetett kezdéssel (nap, óra, perc) indul el. A csökkentett óraszámot a Képző vagy kisebb heti óraszámmal, az eredetivel megegyező időtartamban; vagy az eredetileg meghirdetett ütemezést megtartva, az eredetihez képest rövidebb idő alatt biztosítja. A csökkentett óraszámról, illetve a képzés megváltozott paramétereiről a képzés kezdete előtt a Képző e-mailben tájékoztatást küld a résztvevőnek.

 

A megfelelő létszám hiányában meghiúsult képzéssel kapcsolatban a résztvevő nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.

 

3.        A képzési díj

A képzési díj a következőket tartalmazza:

3.1.          Előzetes szolgáltatások (átalány érték: 25%-a teljes képzési díjnak):

                               előzetesen megszerzett ismeretek felmérése

                               képzési szükségletek felmérése

                               képzési tanácsadás

                               képzés szervezés

3.2.          A képzés tanóráin történő részvételi jogosultság, vizsgáztatási szolgáltatások a tanúsítvánnyal (átalány érték: 75%-a teljes képzési díjnak)

 

• A képzési díj, a tananyagot nem tartalmazza.

• Résztvevő vállalja, hogy szerződése szerint fizetési kötelezettségeinek eleget tesz, valamint elfogadja, hogy amennyiben személyes képzése a Képzőn kívülálló okok miatt online folytatódik, az óradíj az adott tanfolyam lejártáig nem változik.

• Résztvevő hozzájárul, hogy a képzési díj befizetéséről, illetve a megvásárolt tananyagokról szóló számlákat *pdf formátumban kapja meg, az általa megadott elektronikus elérhetőségre.

 

4.        A képzések helyszíne

A Képző a tantermi képzéseket a szerződésben meghatározott helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 50%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül.

 

Amennyiben jogszabály tiltja meg a tantermi órák megtartását, a Képző online biztosítja a képzés megkezdésének / folytatásának lehetőségét.

 

Online képzés esetén a Képző a képzéseket az általa meghatározott virtuális osztályteremben tartja meg.

 

5.        A tanórák hossza

Tantermi képzés esetén egy tanóra: 45 perc; 2, vagy 3 tanóra között nincs szünet; 4, vagy több tanóra / alkalom esetén 90 / 135 perc után szünetet tart a Képző.

 

Online képzés esetén egy foglalkozás 90 perc, amelyből legalább 80 perc aktív virtuális osztálytermi órából és maximum 10 perc önálló munkából áll.

 

 

6.        Meghirdetett képzéslétszám

Az adott képzéshez tartozó minimum és maximum létszámokat a honlap képzési tájékoztató tartalmazza.

 

7.        Oktatási napok - állami ünnepek

A tervezett oktatási napokat (ütemezés) a felnőttképzési szerződés tartalmazza. Az állami ünnepekre eső oktatási napokon tanítás nincs, a pótlás időpontját az oktató egyezteti a résztvevőkkel. A szerződésben rögzített képzési időpontoktól eltérés kizárólag a Képző és a képzettek közös megegyezésével lehetséges.

 

8.        Szintfelmérés

A jelentkezéskor a Résztvevő a honlapon található szintleírás alapján választhat képzési szintet, vagy személyesen az ügyfélszolgálaton. A személyesen jelentkező résztvevők számára biztosított a szintfelmérés lehetősége ügyfélszolgálati időben.

 

9.        Szintváltoztatás

Ha a képzés oktatója a képzés első foglalkozásán úgy ítéli meg, hogy a résztvevő meglevő tudása lényegesen eltér negatív irányban a képzés szintjétől, és ez lényegesen akadályozza a képzésben résztvevő többi tanuló fejlődését, kezdeményezheti a résztvevő másik szintű képzésbe való átsorolását. Az átirányításra a megkezdett képzés második foglalkozása előtt van lehetőség. Az átsorolást a képzésben résztvevő köteles elfogadni.

 

Ha a képzésben résztvevő megítélése szerint a résztvevő meglevő tudása lényegesen eltér pozitív irányban a képzés szintjétől a képzés első foglalkozásán, és ez számára haszontalanná tenné a képzésben való részvételt, továbbá, ha ezzel a képzést vezető oktató is egyetért, a résztvevő kezdeményezheti másik szintű képzésbe való átsorolását. Az átirányításra a megkezdett képzés második foglalkozása előtt van lehetőség.

 

10.      A tananyag biztosítása

A Képző a képzéseken szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban. A képzés során felhasznált kiegészítő tananyagokat az oktató biztosítja a képzés során folyamatosan.

 

11.      Szintek és tananyagok

A felnőttképzési szerződés mellékleteként átadott / letöltött, „Képzési tájékoztató” c. kiadvány, továbbá a Képző honlapja, termékleírása ad tájékoztatást az adott képzéshez kapcsolódó szintrendszerről és a szükséges tananyagokról.

 

12.      Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban. Online képzés esetén az online jelenléti ív létrejötte érdekében a Résztvevő beleegyezik, hogy képernyőkép mentéssel elkészülhessen az adott foglalkozás jelenléti íve. Az értékelés kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén e-mailben elküldött „Egyéni teljesítményértékelés” tartalmazza.

 

13.      Online tanórákról felvétel készítése

Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online tanórákról, a tanfolyam hallgatói saját tanulásuk elősegítése céljából felvételt készítsenek, és ezt saját gépükön tárolják. A felvételt, a tanfolyam hallgatóin, tanárán és a Nyelviskolán kívül mással nem oszthatják meg, az abban szereplő videó és audió anyag más célra nem használható fel.

 

14.      Záróvizsga

A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik.

 

15.      Záróvizsga eredményességi garancia

A résztvevő a befizetett tandíj 5%-át visszaigényelheti, vagy a visszaigényelhető összeg beszámítását kérheti egy másik tanfolyam díjába, amennyiben a tanfolyami órák 100%-án részt vett és ennek ellenére a tanfolyamot záró vizsgája, továbbá a képzés befejeződését követően 30 napon belül a résztvevő kérésére a Képző által biztosított pótvizsgája sem volt sikeres. Ilyen esetben a résztvevő nem iratkozhat be azonos nyelvből a következő szintű tanfolyamra.

 

16.      Tanúsítvány

A tanúsítvány kiállításának feltétele a sikeres záróvizsga. Amennyiben a résztvevőnek nem sikeres a záróvizsgája, továbbá ha a jelentkezéskor megtiltotta személyes adatainak Képző általi továbbítását a Felnőttképzési Adminisztrációs Rendszerbe (FAR), tanúsítvány nem állítható ki. A tanúsítványt a Résztvevő kérésére a Képző állítja ki a képzés befejeződését követően legkésőbb 8 napon belül. A Résztvevő, a tanúsítványt, a képzés helyének megfelelő ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben veheti át személyesen vagy kérésére e-mail-ben kapja meg, az általa megadott elektronikus elérhetőségre.

 

17.      Kedvezmények

Általánosságban egy képzésre csak egy kedvezmény vehető igénybe. Az elérhető kedvezményeket a Képző a Képzési Tájékoztatóban, illetve a honlapon teszi közzé.

 

18.      Hiányzások

A Képző a hiányzások miatt ingyenes pótórát nem biztosít, a web shopban vagy ügyfélszolgálaton vásárolható egyéni óra keretében biztosított a pótlás.

 

19.      Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

 

 

20.      Jelentkezés a következő képzésre

A résztvevő a következő képzésre, telefonon, e-mailben vagy a Képző ügyfélszolgálatán személyesen jelentkezhet, a képzés díjának befizetésével.

 

21.      A szerződés felbontása a Képző részéről

A felnőttképzési szerződést a Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha

                a)             a képzésben részt vevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,

                b)             a képzésben részt vevő személy fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti

                c)             ha a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását,

                d)             ha a résztvevő a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el.

A Képző b), c), d) indokok alapján történő szerződésbontása esetén követelheti kárának megtérítését.

 

22.      A résztvevő felmondási joga

A résztvevőnek joga van a felnőttképzés szerződést felmondani. A szerződés felbontásakor a szerződő felek elszámolnak egymással a szerződés és a törvény (illetve kapcsolódó rendeletei) figyelembe vételével. A szerződésbontást a résztvevő e-mailben vagy az ügyfélszolgálaton személyesen kezdeményezheti. A Képző a szerződésbontáskor az L09-es „Szerződésbontás nyomtatványt” alkalmazza. A nyomtatvány személyes ügyintézés esetén 2 példányos, amelynek első példányát a képzésben résztvevő kapja. A nyomtatvány e-mailben is elküldhető illetve befogadható, de ilyen esetben is aláírással érvényes (szkennelve).

 

A Képzési díj teljesítéssel arányos részének visszatérítésére átutalással kerül sor a felmondásról való tudomásszerzést követően 15 napon belül.

 

22.1.             A jelentkezést követően (felnőttképzési szerződés létrejöttének időpontja) a képzés megkezdéséig történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke kerül levonásra.

22.2.             A képzés megkezdését követően történő felmondás esetén a képzési díjból a képzés megkezdését megelőző előzetes szolgáltatások átalány értéke levonásra kerül (25%), majd a képzésből a felmondás időpontjáig megvalósított óráknak megfelelő arányos díj kerül levonásra. Az így kapott összegek levonásával kerülhet a képzési díj visszatérítésre.

 

23.      A felmondás speciális esetei:

                               Ha a résztvevő az első képzési alkalommal végig jelen volt és elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, a teljes befizetett képzési díjat visszakérheti. A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból teljes képzési díj visszatérítési kérelem benyújtására.

 

                               A teljes képzési díjat visszatéríti a Képző, amennyiben a felmondás oka az, hogy a Képző a tervezett kezdést követően 30 napon belül nem tudott képzést indítani a Résztvevő által a jelentkezéskor megjelölt, vagy később egyeztetett ütemezés szerint.

 

24.      Díjak visszafizetése

A Képző hibájából meghiúsult képzés esetén a Képző a teljes képzési díjat átutalással fizeti vissza a résztvevő által megadott bankszámlaszámra 8 munkanapon belül.

 

26.      Panaszok kezelése

A képzésben résztvevő, a képzéssel kapcsolatos panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat személyesen, vagy e-mailben. Amennyiben nem nyer kielégítő megoldást panasza 5 munkanapon belül, a Képző iskola vezetőjéhez fordulhat panaszával. Amennyiben a Képző a résztvevő panaszát a résztvevő számára nem kielégítő módon orvosolja, résztvevő a Képző felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

 

27.      Tűzvédelmi és egészségügyi előírások

A képzésben résztvevő a szerződés létrejöttével elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

 

COVID19 intézkedések: A Képző minden olyan előírást betart és betartat, amelyet a szolgáltatással kapcsolatos kormányrendelet, vagy más hatósági szervek írnak elő. A Képző ezen felül a munkavállalói, oktatói és a résztvevők biztonsága érdekében az ésszerűség határain belül további, a rendeletekben előírtnál is szigorúbb védőintézkedéseket is előírhat, illetve fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy ezen intézkedéseket az érintettek előzetes tájékoztatása mellett időszakosan felülvizsgálja, megváltoztassa, továbbá újabb intézkedéseket tegyen. A Képző által előírt védőintézkedések résztvevő általi be nem tartása miatt a Képzőnek jogában áll a szerződés azonnali hatályú felbontása a részvételi díj részleges, vagy teljes visszafizetésének kötelezettsége nélkül.

 

 

Kelt: Taksony, 2020. szeptember 1.

 

 

Arnóti Péter

Ügyvezető igazgató

Arnóti Péter igazgató
Történetünk

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallas Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és két  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin, majd 2014-ben Szentendrén.

Iskoláink:

  • Szigetszentmiklós, Gyári út 9. II. emelet (Fortuna üzletház, bejárat a park felől)
  • Dunaharaszti, Dózsa György út 61. (a Zöld Ház, a rendőrséggel szemben)
  • Szentendre, Dumtsa Jenő utca 13/A.

 

Minőségi és mennyiségi mutatók

Engedélyezett angol nyelvi képzés KER C2 (E-000169/2014/C001)

Átlagos elégedettség (2019): 9,60%

Lemorzsolódás (2019): 8,90%

 

Engedélyezett német nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C002)

Átlagos elégedettség (2019): 9,50%

Lemorzsolódás (2019): 8,20%

 

Engedélyezett olasz nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C005)

Átlagos elégedettség (2019): 9,20%

Lemorzsolódás (2019): 7.80%

 

Engedélyezett spanyol nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C003)

Átlagos elégedettség (2019): 9,25%

Lemorzsolódás (2019): 8,70%

 

Engedélyezett francia nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C004)

Átlagos elégedettség (2019): 8.90 %

Lemorzsolódás (2019): 8.70%